0
No products in the cart.
0
No products in the cart.

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο ιστότοπος industry24.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της εταιρείας ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ – ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, Ιωνίας & Νερόμυλου, 13678 , ΑΦΜ: 094277916 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών,  e-mail επικοινωνίας: sales@industry24.gr  τηλέφωνο παραγγελιών: 210-240 4630.

Το industry24.gr σας προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του καταστήματος μόνο εφόσον τους αποδέχεται. Οι όροι αυτοί ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί με το σύνολο ή κάποιους από τους κατωτέρω όρους, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η τυχόν συναλλαγή σας μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας industry24.gr διέπεται από τους παρακάτω όρους και η συναλλαγή σας μαζί μας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site industry24.gr, συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π., αποτελούν αποκλειστικά την πνευματική ιδιοκτησία του «industry24.gr» και προστατεύονται νομικά, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το « industry24.gr » έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ενδεχόμενη χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση, δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Απαγορεύεται επομένως, οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του industry24.gr.

Επωνυμία εταιρίας: ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ – ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΦΜ: 094277916
ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αριθμός ΓΕΜΗ: 000780001000
Έδρα:
Ιωνίας & Νερόμυλου, 13678, Αχαρνές Αττικής
Τηλέφωνο: 210 2406000
Email: info@ksa.gr

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του industry24.gr υπόκειται στους όρους καθώς και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας χωρίς να υποχρεούται να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστεί να προχωρήσει σε ενημέρωση προσωπικών πληροφοριών (email, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής) μόνο όταν αποφασίσει να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων. Στη περίπτωση καταχώρησης ελλιπών στοιχείων (λανθασμένη διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, χωρίς ειδοποίηση. Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο του Πελάτη, η ακριβής διεύθυνση (με τον αντίστοιχο Ταχυδρομικό Κώδικα), το ΑΦΜ του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και το e-mail. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου industry24.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα industry24.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια από τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997

Το industry24.gr  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Πελάτες του για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης του παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Με την καταχώρηση της παραγγελίας, ο Πελάτης αυτόματα αποδέχεται και όλους τους παραπάνω όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πρέπει να προχωρά σε παραγγελία, χωρίς να προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία μας.

Απόρρητο/Ασφάλεια συναλλαγών

To ηλεκτρονικό κατάστημα www.industry24.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Δείτε την Πολιτική Δεδομένων μας. (Πολιτική – Cookies Δεδομένων)

Επιστροφή προϊόντων

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να έχει προηγηθεί συνεννόηση με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών της εταιρίας. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση του.

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία. (Επιστροφές – Ακυρώσεις)

Ελαττωματικά προϊόντα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν το προϊόν που παραλάβατε παρουσιάζει αποδεδειγμένα πραγματικό ελάττωμα, έχετε το δικαίωμα να μας το επιστρέψετε και είτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του, είτε επιστροφή των χρημάτων σας (εφόσον δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση).

Δείτε αναλυτικά τη διαδικασία. (Επιστροφές – Ακυρώσεις)

Share via:

Powered by mediaplanners.gr